Swedishdesign: webbplats och databas över svensk design

Syftet är att bygga en öppen webbplats, som ger en god överblick av aktuella svenska designprodukter och tjänster. Idag saknas en sådan plattform. Det finns behov av att inventera samtida svensk design och att tillgängliggöra utbudet, inte minst internationellt. Webbplatsen görs därför direkt på engelska. De ansökta medlen avses användas under tre år för investering i den tekniska plattformen och för att säkerställa ett kvalitativt basunderlag. Initialt utgår vi från Svensk Forms yrkesverksamma medlemmar samt inlämnade bidrag i designutmärkelserna Design S och UNG. Efter uppbyggnadsskedet är avsikten att webbplatsen ska bli självförsörjande genom företag och designer som lägger upp material mot avgift i förutbestämda mallar och kategorier. Innehållet arkiveras digitalt och kontinuerligt, inklusive faktauppgifter med forskningsförberedande relevans. Vissa uppgifter är låsta i systemet, andra open source. Tack vare internet och de tekniska metoder som idag står till buds, kan webbplatsen användas för urval utifrån olika kritierier, såväl publikt som i rent professionella sammanhang. Projektet är ett samarbete mellan Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria. Vi arbetar redan gemensamt kring ett digitalt arkiv över svensk designhistoria www.designarkiv.se och fortsätter nu att utveckla databasen genom denna kartläggning av samtiden för framtida forskning. Projektet utgår från CfNs digitala arkivsystem.