Professor David Farrington mottar Stockholmspriset i kriminologi 2013

Är det möjligt att tidigt i livet förebygga framtida kriminalitet? Forskning om brottsförebyggande åtgärder tidigt i livet prisas.

Är det möjligt att tidigt i livet förebygga framtida kriminalitet? Forskning om brottsförebyggande åtgärder tidigt i livet prisas.

Stockholmspriset i kriminologi 2013 går till en föregångare inom evidensbaserade program för tidiga insatser mot kriminalitet, professor David Farrington vid Cambridge University, Storbritannien.

”Farrington arbete är ett utmärkt exempel på hur bra kriminologisk forskning kan bidra till att minska brottsligheten och öka människors livskvalitet”, säger Jerzy Sarnecki professor i kriminologi vid Stockholms universitet och en av de två ordförandena i prisjuryn.

Farrington har påverkat beslutsfattare världen över genom att på ett unikt sätt kombinera sina egna forskningsfynd med annan forskning. Han har fokuserat sina rekommendationer på fyra centrala slutsatser:

  • Risk- och skyddsfaktorer för framtida kriminalitet uppträder mycket tidigt i livet.
  • Barn med hög risk kan bli hjälpta praktiskt taget redan från födseln
  • Ett stort antal program för barn under 10 är mycket effektiva
  • Investeringar i program med tidiga insatser mot kriminalitet sparar enorma summor av skattebetalarnas pengar.

Priset delas ut av justitieminister Beatrice Ask vid en ceremoni i Stadshuset i anslutning till Stockholm Criminology Symposium den 11 juni 2013.

Om priset
Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som instiftats med stöd av Justitiedepartementet och Torsten Söderbergs Stiftelse. Det delas ut årligen med en prissumma på en miljon kronor i samband med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet.

Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.
Prisets mål är att främja:
– ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå
– en mer effektiv och human offentlig politik gällande behandlingen av brottslingar
– ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder, både inom rättsväsendet och det civila samhället
– praxis för hjälp till brottsoffer
– förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.
Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare.

Stockholmspriset i kriminologi, SU