Årsskrifter

Torsten Söderbergs Stiftelses verksamhet presenteras kort årligen även i tryck. I årsskrifternas artiklar beskrivs större donationer, årets forskningsanslag varav några mer i detalj, nytillsatta professurer, pristagare med mera.