Styrelse och rådgivare

Styrelse

Maria Söderberg, civilekonom, ordförande
Richard Arvidsson, professor, vice ordförande
Torsten Söderberg, produktutvecklare, ledamot
Elisabet Söderberg, fil.dr, ledamot

Wanja Söderberg, teol.stud., suppleant
Anna Söderberg, fil.kand., suppleant
Sebastian Söderberg, studerande, suppleant

Vetenskapliga rådgivare

Till Torsten Söderbergs Stiftelse är nedanstående vetenskapliga rådgivare knutna.

Harry Flam
Professor em. internationell ekonomi, Stockholms universitet, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Claes-Robert Julander
Professor em. företagsekonomi, tidigare rektor vid Handelshögskolan Stockholm, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Lena Marcusson
Professor em. förvaltningsrätt, Uppsala universitet, tidigare prorektor vid Uppsala Universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Bo Ralph
Professor em. nordiska språk, Göteborgs universitet, ledamot av Svenska Akademien

Hans Wigzell
Professor em. medicin, tidigare rektor vid Karolinska institutet, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.