Aktuellt

Korsvägar – stor utställning om Sveriges och Ukrainas band från vikingatid till idag / Crossroads: Sweden – Ukraine through a 1000 years
Foto Johanna Fries Markiewicz
11 januari 2024

Korsvägar – stor utställning om Sveriges och Ukrainas band från vikingatid till idag / Crossroads: Sweden – Ukraine through a 1000 years

Utställningen Korsvägar kommer belysa den 1000-åriga relationen mellan Ukraina och Sverige genom unika föremål och dokument från såväl svenska som ukrainska museer och institutioner. Fabian Arnheim, chef för Armémuseum, där utställningen kommer äga rum, pekar...

AI och digitaliseringens betydelse för juristprofessionen och lagstiftningstekniken
Foto Shutterstock
1 juli 2024

AI och digitaliseringens betydelse för juristprofessionen och lagstiftningstekniken

Systemtänkande, artificiell intelligens (AI) och vetenskapliga framsteg kan hantera många problem som traditionellt överlämnats till lagstiftaren. De traditionella sätten att lagstifta utmanas därmed och den juridiska sektorn påverkas på ett genomgripande sätt. Vilka krav ställer...

Stockholmspriset i kriminologi år 2024 utdelas under Stockholm Criminology Symposium
Foto Adobe Stock
7 juni 2024

Stockholmspriset i kriminologi år 2024 utdelas under Stockholm Criminology Symposium

Professorerna Gary LaFree och Tom R. Tyler tilldelas årets pris på 1 miljon kronor för sin forskning om den demokratiska legitimiteten och rättssäkerheten i statens relation till medborgarna. De mottar Stockholmspriset i kriminologi ur H.M....

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till forskning om diagnosmetoder för Alzheimer
Foto Åsa Hansdotter
22 februari 2024

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till forskning om diagnosmetoder för Alzheimer

Professor Oskar Hansson, Lunds universitet, har utnämnts till innehavare av en Torsten Söderberg Akademiprofessur vid Kungl. Vetenskapsakademien. Att hitta ett säkert sätt att diagnostisera Alzheimers sjukdom inom primärvården har länge varit hans dröm. Akademiprofessuren löper...

Beslut om anslag år 2023
23 november 2023

Beslut om anslag år 2023

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2023 beslutat att anslå cirka 25 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övriga ämnesområden. Utgångspunkten i besluten är donatorernas intentioner och forskningsprojektens kvalitet.

Forskning om sambanden mellan rättssäkerhet, legitimitet hos samhällets institutioner och brott får Stockholmspriset i kriminologi 2024
Tom R Tyler, Gary Lafree. Foto John Consoli/Yale Law School
6 november 2023

Forskning om sambanden mellan rättssäkerhet, legitimitet hos samhällets institutioner och brott får Stockholmspriset i kriminologi 2024

Gary LaFree och Tom R. Tyler tilldelas priset för studier om den demokratiska legitimiteten och rättssäkerheten i statens relation till medborgarna. Forskningsfältet om hur politiska beslutsfattare kan vinna, eller förlora, allmänhetens vilja att efterleva lagar...

H.M. Konungen hyllas – ny professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm
14 september 2023

H.M. Konungen hyllas – ny professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm

Med anledning av firandet av Kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen inrättas en ny professur med fokus på ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Torsten Söderbergs Stiftelse har tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse...

Hur politiska intentioner blir till lag – fokus för ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap
Foto Staffan Westerlund
13 september 2023

Hur politiska intentioner blir till lag – fokus för ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap

Mauro Zamboni tillträder inom kort Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans fyra år på professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen – särskilt den viktiga fas då politiska intentioner...

Nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd
Foto Isac Lundmark
30 augusti 2023

Nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd

Alexander Styhre, den nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg och professor i management, kommer under tre år studera hur företag agerar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga men samtidigt också bidrar till...

Bättre realtidsbedömning av ekonomins utveckling med maskinlärningsmetoder?
Foto Shutterstock
2 augusti 2023

Bättre realtidsbedömning av ekonomins utveckling med maskinlärningsmetoder?

Pandemi, ryskt krig i Ukraina, stigande råvarupriser, inflation och räntor, störningar i globala leveranskedjor är utmanande för ekonomiska beslutsfattare. För...

Schizofreni – en form av ledgångsreumatism i hjärnan?
Ögon. Konstnär Mats Konradsson © Schizofreniförbundet
28 juni 2023

Schizofreni – en form av ledgångsreumatism i hjärnan?

Schizofreni är en sjukdom som ofta debuterar i tonåren eller tidiga ungdomsår och vanligen är livslång. Trots att dagens mediciner...

Stockholmspriset i kriminologi år 2023 till forskning om åtgärder mot laglöshet och våld
Foto Universidad Autónoma de Nuevo León
12 juni 2023

Stockholmspriset i kriminologi år 2023 till forskning om åtgärder mot laglöshet och våld

Professor Beatriz Magaloni tilldelas priset på 1 miljon kronor för sin forskning som visar att krav på hårda tag inom rättsväsendet ofta leder till mer våld och pekar på vilka metoder som i stället kan...