Donationer och forskningsanslag

Torsten Söderbergs Stiftelse möjliggör större forskningssatsningar och anslag liksom professurer och priser i ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och andra områden ofta med humanioraanknytning. Även tvärvetenskapliga projekt som inkluderar något av huvudområdena kan komma ifråga. Stiftelsen har bedrivit en omfattande verksamhet sedan 1960. De senaste tio åren har stiftelsen anslagit nära 85 miljoner kronor per år.

Donationer och forskningsanslag