Professurer i rättsvetenskap

Donationer och anslag till professurer inom rättsvetenskap, ekonomi och politisk filosofi.

Stiftelsen möjliggör två professurer inom det rättsvetenskapliga ämnet varav en är ämnesöverskridande och även berör ekonomi och politisk filosofi (statsteori). Stiftelsens professurer finns vid Stockholms universitet och Lunds universitet.

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap

Foto Staffan Westerlund

Professuren instiftades gemensamt av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse med anledning av Juridiska fakultetens vid Stockholms universitet 100-årsjubileum år 2007. Donationen, om 25 miljoner kronor, finansierar en forskningsprofessur i rättsvetenskap som kan innehas av professorer vid fakulteten för en period av högst fyra år. Innehavaren ska under denna period normalt ägna all sin tid åt forskning och är därmed befriad från sin undervisningsskyldighet.

Lärosäte

Stockholms universitet

Donation

25 mnkr (gemensamt med Ragnar Söderbergs stiftelse)

Inrättad

2006

Ämne

Rättsvetenskap

Innehavare

Mauro Zamboni (2024–2027), pressmeddelande
juridiska institutionen

Tidigare innehavare

Peter Wahlgren (2019-2023), Antonina Bakardjieva Engelbrekt (2015–2018), Petter Asp (2011–2014), Claes Sandgren (2007–2010)

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minnet av Samuel von Pufendorf

Foto Matilda Bergström.

Professuren ska främja forskning i den kände lundaprofessorn Samuel von Pufendorfs anda och sträva efter en fredlig ordning. Professuren kan innehas av en professor vid Lunds universitet inom främst områdena rättsvetenskap, ekonomi och politisk filosofi (statsteori). Professuren innehas för en period om högst fyra år.

Lärosäte

Lunds universitet

Donation

20 mnkr (gemensamt med Ragnar Söderbergs stiftelse)

Inrättad

2002

Ämne

Rättsvetenskap, ekonomi, politisk filosofi

Innehavare

Christian Dahlman (2020–2024), juridiska institutionen

Tidigare innehavare

Karin Aggestam (2016-2020), Gregor Noll (2012–2016), Håkan Hydén (2008–2011), Kjell Åke Modéer (2005–2007), Aleksander Peczenik (2003–2004)