Om stiftelsen

Donatorerna Torsten och Wanja Söderberg beslutade år 1960 att avsätta delar av sin förmögenhet till bildandet av Torsten Söderbergs Stiftelse. De ville att stiftelsen skulle ”främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga”.

Om stiftelsen

Torsten Söderbergs Stiftelse möjliggör sedan dess forskningssatsningar och enskilda projekt inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och andra områden (ofta med humanioraanknytning). Inte sällan är satsningarna tvärvetenskapliga. Stiftelsens donationer och forskningsanslag beskrivs varje år i stiftelsens årsskrifter.

Stiftelsen har till exempel tagit initiativ till professurer vid Karolinska institutet, Lunds universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Kungl. Vetenskapsakademien. En grundtanke med stiftelsens professurer är att frigöra tid och möjliggöra för en framstående professor att fokusera på sin forskning.

Torsten Söderbergs Stiftelse delar ut det Söderbergska priset i medicin, ekonomi och rättsvetenskap i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet. Tanken med priserna är att lyfta fram framstående insatser och att stimulera fortsatt forskning och utveckling inom området. Stiftelsen har även tagit initiativ till priser i design och konsthantverk, handelsforskning och -praktik och journalistik.

Styrelsen har utsett permanenta vetenskapliga rådgivare inom stiftelsens huvudområden.

Stiftelsens kansli ligger på Strandvägen 11 i Stockholm. Stiftelsen har sitt juridiska säte i Göteborg.