Kontakt

E-post

kansli@torstensoderbergsstiftelse.se

Telefon

08-661 52 11

Postadress

Torsten Söderbergs Stiftelse
Box 5391
102 49 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 11, Stockholm

Stiftelsen har säte i Göteborg i juridiskt hänseende. Stiftelsens kansli ligger i Stockholm på Strandvägen 11.

Kontaktpersoner

Kanslichef

Sabina Andersson

E-post

Kommunikatör & kanslisamordnare

Therese Gunnars

E-post