Söderbergska priset

Det Söderbergska priset, på en miljon kronor, tilldelas vartannat år framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap och vartannat år inom medicin. Priset är tänkt att inom respektive område lyfta fram framstående insatser och att stimulera fortsatt forskning och utveckling.

Söderbergska priset

Utsnitt ur diplom från det Söderbergska priset i medicin 2014. Konstnär Pontus Ljungberg.

Mottagare av det Söderbergska priset i ekonomi och rättsvetenskap utses genom Kungl. Vetenskapsakademien och mottagare av det Söderbergska priset i medicin utses genom Svenska Läkaresällskapet. Priset utdelas för insatser av högt vetenskapligt värde och i första hand sådana, vilkas verkningar uppenbarats inom den senast förflutna tioårsperioden.

Pristagaren ges tillfälle att sätta ihop ett vetenskapligt symposium i samband med prisutdelningen.

2019Ingen utdelning
2018Markus Heilig* (prisskrift PDF)
2017 Ingen utdelning
2016Kaj Blennow* (prisskrift PDF)
2015Tore Ellingsen och Magnus Johannesson** (prisskrift PDF)
2014 Leif Groop*(prisskrift PDF)
2013Maarit Jänterä-Jareborg**(prisskrift PDF)
2012 Christopher Gillberg* (prisskrift PDF)
2011 Bertil Holmlund**(prisskrift PDF)
2010Lars Klareskog*
2009Lennart Pålsson**
2008Felix Mitelman*(prisskrift PDF)
2007Per Krusell**
2006Catharina Svanborg  och Lars Björck*
2005Nils Jareborg och Jan Ramberg**
2004Anita Aperia*
2003Lars Calmfors**
2002Hans G. Boman*
2001Per Henrik Lindblom**
2000Anders Björklund och Olle Lindvall*
1999Jörgen W. Weibull**
1998Jan-Åke Gustafsson*
1997Anders Agell**
1996Björn Dahlbäck*
1995Torsten Persson**
1994Jan Holmgren och Ann-Mari Svennerholm*
1993Bertil Bengtsson**
1992Per Ingvar Brånemark*
1991Lars E.O. Svensson**
1990Per Björntorp*
1989Kurt Grönfors**
1988Nils G. Kock*
1987Assar Lindbeck**
1986Rolf Luft*

* I medicin i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.
** I ekonomi eller rättsvetenskap i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

Mottagare
2019 Ingen utdelning
2018 Markus Heilig* (prisskrift PDF)
2017 Ingen utdelning
2016 Kaj Blennow* (prisskrift PDF)
2015 Tore Ellingsen och Magnus Johannesson** (prisskrift PDF)
2014 Leif Groop* (prisskrift PDF)
2013 Maarit Jänterä-Jareborg** (prisskrift PDF)
2012 Christopher Gillberg* (prisskrift PDF)
2011 Bertil Holmlund** (prisskrift PDF)
2010 Lars Klareskog*
2009 Lennart Pålsson**
2008 Felix Mitelman* (prisskrift PDF)
2007 Per Krusell**
2006 Catharina Svanborg  och Lars Björck*
2005 Nils Jareborg och Jan Ramberg**
2004 Anita Aperia*
2003 Lars Calmfors**
2002 Hans G. Boman*
2001 Per Henrik Lindblom**
2000 Anders Björklund och Olle Lindvall*
1999 Jörgen W. Weibull**
1998 Jan-Åke Gustafsson*
1997 Anders Agell**
1996 Björn Dahlbäck*
1995 Torsten Persson**
1994 Jan Holmgren och Ann-Mari Svennerholm*
1993 Bertil Bengtsson**
1992 Per Ingvar Brånemark*
1991 Lars E.O. Svensson**
1990 Per Björntorp*
1989 Kurt Grönfors**
1988 Nils G. Kock*
1987 Assar Lindbeck**
1986 Rolf Luft*

* I medicin i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.
** I ekonomi eller rättsvetenskap i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.
Visa alla

Relaterade nyheter

Söderbergska priset i medicin 2018 för forskning om alkoholism
Foto Peter Holgersson
27 mars 2018

Söderbergska priset i medicin 2018 för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Alzheimerforskning prisas – Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow
Foto Lasse Skog
18 december 2015

Alzheimerforskning prisas – Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow

Söderbergska priset i medicin 2016 till professor Kaj Blennow, Göteborgs universitet, för enastående och nyskapande forskning om Alzheimers sjukdom.

Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi
Foto Markus Marcetic
19 januari 2015

Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom ekonomiska vetenskaper 2015 tilldelas Tore Ellingsen och Magnus Johannesson, båda vid Handelshögskolan i Stockholm, för sina gemensamma och inflytelserika arbeten inom området beteendeekonomi.

Söderbergska priset i medicin 2014 till professor Leif Groop
Foto Christian Andersson
27 mars 2014

Söderbergska priset i medicin 2014 till professor Leif Groop

Professor Leif Groop, Lunds universitet, tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning, både avseende grundforskning och klinisk forskning.

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg
Foto Markus Marcetic
14 maj 2013

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, tilldelades det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 på en miljon kronor, för sina vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg
Foto Linn Hedesström Blad
16 april 2012

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg, Göteborg, mottog det Söderbergska priset i medicin 2012, för sitt banbrytande arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet, som i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumsjukdomar.

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund
Foto Markus Marcetic
5 april 2011

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat utdela Söderbergska priset i ekonomiska vetenskaper 2011 på en miljon kronor till professor Bertil Holmlund, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet ”för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi”.

Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog
Foto Lasse Skog
19 april 2010

Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser beslutade, i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, att tilldela det Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog vid Karolinska Institutet. Lars Klareskog fick priset för sin unika forskning inom...