Förbered ansökan

Observera att stiftelsen endast tar emot digitala handlingar via ansökningssystemet här på webbplatsen. Instruktionerna till ansökningsformuläret finns på ”min sida” och uppdateras inför varje ansökningsomgång.

Nya sökande

Om man inte har registrerat ett användarkonto tidigare behöver ett konto skapas för att kunna logga in till den personliga sidan, ”Min sida”.

Registrera konto. Klicka på ”Logga in” och ”Registrera konto” för att skapa ett användarkonto. Välj ett inloggningssäkert lösenord på minst åtta tecken genom att blanda små och stora bokstäver, siffror och specialtecken. Klicka på ”Skapa användarkonto”.

Ett meddelande skickas till den angivna e-postadressen för verifiering. Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera kontot.

Tidigare sökande

Konton skapade inför 2011 års ansökningsomgång eller senare kan användas för inloggning i årets omgång. Kontakta kansliet om e-postadressen är ändrad efter att kontot skapades.

Min sida/logga in

Via ”Logga in” här på webbplatsen kommer man åt ansökningssystemet och ”Min sida”. Här finns även en översikt över pågående och inlämnade ansökningar. Ännu inte inlämnade ansökningar är fortfarande redigerbara.

Påbörjade ansökningar som inte har lämnats vid ansökningsperiodens slut raderas från systemet inom två månader.

Underlag

Ha material redo innan ansökningen påbörjas.

  • Kort projektrubrik på svenska.
  • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max. 1 500 tecken inkl. blanksteg). Observera att texten ska vara bearbetad och godkänd för eventuell publicering på stiftelsens hemsida.
  • Projektbeskrivning på svenska (max. 12 500 tecken inkl. blanksteg). Observera att endast för ansökningar inom ämnesområdet medicin godtas projektbeskrivning på engelska.
  • Projektekonomi: Huvudsökande och medsökandes arbetsomfattning i projektet samt projektrelaterade kostnader. Information om den totala finansieringen för forskarna den sökta tidsperioden. Övriga anslagsgivare och annan finansiering för projektet.
  • Anslagsförvaltare (lärosäte eller annan organisation).
  • Namn på prefekt, institutionsansvarig, chef eller motsvarande samt adress och e-post.
  • Om ansökan gäller fortsättning på tidigare beviljat projekt ska delrapport lämnas tillsammans med en ekonomisk redogörelse.
  • Uppgifter om ev. beviljade anslag för andra projekt från Torsten Söderbergs Stiftelse.
  • CV i pdf-format. Lämnas som bilaga.
  • Undertecknat intyg från handledare (gäller doktorander) i pdf-format. Lämnas som bilaga.


Att tänka på

Text. Det är lämpligt att skriva projektbeskrivningen och sammanfattning i ett separat dokument för att sedan kopiera och klistra in texten i ansökningsformuläret. Stavningskontrollera texten.

Formatering. Notera att vissa fält är teckenbegränsade och att eventuell formatering, så som fet stil, kursivering och upphöjda tecken försvinner. Vissa specialtecken sparas inte i systemet. Rubriker kan ev. skrivas med versaler.

Bilder och formler. Om ansökan innehåller bilder, diagram eller matematiska formler kan dessa läggas som bilaga. I ”Steg 7 – Bilagor” kan nödvändiga filer bifogas i pdf-format. Antalet bilagor och deras storlek är begränsade (max. 2 Mb).

Förhandsgranska alltid ansökan innan den skickas in. En ansökan är redigerbar till dess den skickas in. All obligatorisk information måste vara ifylld.

Tomma rader. Ta bort eventuella tomma rader i budgeten.