Söderbergska handelspriset

Det Söderbergska handelspriset tilldelades den som genom framstående teoretiska eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet i vid bemärkelse. Priset delades ut under 25 år i samarbete med Svensk Handel och Handelshögskolan i Stockholm.

Söderbergska handelspriset

Utsnitt ur diplom från det Söderbergska handelspriset 2013. Konstnär Pontus Ljungberg.

Det Söderbergska handelspriset på 500.000 kronor svenska kronor delades ut i samarbete med Svensk Handel och Handelshögskolan i Stockholm mellan åren 1988 och 2013.

Priset tilldelades såväl den som genom forskning lämnat väsentliga bidrag till utvecklingen inom distribution och marknadsföring som den som genom innovativt tänkande och affärsbegåvning utvecklat en bärande affärsidé eller effektiviserat varuhanteringen. Insatser för att höja handelns status kunde också komma ifråga. Priset kunde också tilldelas en person såsom företrädare för ett företag som utvecklat projekt av väsentlig betydelse för utvecklingen av distribution och marknadsföring.

Pristagaren gavs tillfälle att sätta ihop ett symposium i samband med prisutdelningen.

Mottagare
2013 Klas Nyberg och Fredrik Sandgren (prisskrift PDF)
2012 Jarno Vanhatapio (prisskrift PDF)
2011 Karin Ekström och Magnus Söderlund (prisskrift PDF)
2010 Anders Lönner (prisskrift PDF)
2009 Mats Abrahamsson och Gunilla Jönsson (prisskrift PDF)
2008 Torsten Jansson
2007 Jonas och Robert af Jochnick
2006 Ulf Elg och Ulf Johansson
2005 Ingen utdelning
2004 Björn Passad
2003 Susanne Hertz och Per Andersson
2002 Pär Stenberg och Anders Börjesson
2001 Jan Ramberg
2000 Gert Karnberger
1999 Solveig Wikström
1998 Lars Jacobsson
1997 Sven Gerentz
1996 Lars-Erik Gadde
1995 Jörgen Wennberg
1994 Claes-Robert Julander
1993 Håkan Bryngelsson
1992 Håkan Håkansson
1991 Pelle Nilsson och Thore Nydahl
1990 Lars-Gunnar Mattsson
1989 Hans Andersson och Göran Brodin
1988 Nils-Erik Wirsäll