Leif Groop
Foto Christian Andersson

Söderbergska priset i medicin 2014 till professor Leif Groop

Professor Leif Groop, Lunds universitet, tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning, både avseende grundforskning och klinisk forskning.

– Det är självfallet en oerhört stimulerande uppmuntran för mig själv, för den forskargrupp jag representerar och för diabetesforskningen att få ett sånt här pris, ett stort och ödmjukt TACK går till de båda stiftelserna, Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, säger Leif Groop, årets pristagare och ledare för Lunds universitets Diabetescentrum.

Leif Groop var en av de första som insåg betydelsen av forskning kring typ 2-diabetes. Med dagens dramatiska ökning av patienter med typ 2-diabetes i stora delar av världen, och den omfattande ohälsa det leder till, är diabetes en av världens stora folksjukdomar.

– Vår forskning har framför allt försökt använda genetiken för att beskriva diabetessjukdomens spektrum. För att kunna individualisera och förbättra behandlingen måste vi förstå vilken form av diabetes patienten lider av, säger Leif Groop. Situationen att behandla diabetes endast genom att sänka blodsocker är lite som att vi skulle behandla en infektionssjukdom endast genom att sänka febern, vi behöver veta mer om sjukdomen för att kunna skräddarsy behandlingen, fortsätter han.

Groop har identifierat gener som ökar risken för typ 2-diabetes och hur de samverkar med omgivningsfaktorer som påverkar utvecklandet och utvecklingen av sjukdomen. Han inriktade tidigt sin forskning på sjukdomens olika former. Han var först med att beskriva en blandform mellan typ 1- och typ 2-diabetes, så kallad LADA, och har bidragit till kunskaper om flera tidigare okända blandformer. Han är sedan länge en av de internationellt sett mest meriterade forskarna i fältet med ett mycket stort antal publicerade vetenskapliga artiklar samt har skapat ett brett internationellt nätverk och handlett många av de forskare som idag räknas till de främsta inom diabetesforskningen.

– Vi har haft glädjen att kunna bidra till den här forskningen under åren men mycket kvarstår att göra. Diabetes är den snabbast ökande sjukdomen i världen och vi kan inte vara nöjda innan vi hittat ett bot mot sjukdomen; men en förutsättning är att vi förstår hur de olika underformerna uppstår, avslutar Leif Groop.

Priset på en miljon kronor delades ut i samband med ett vetenskapligt seminarium den 10 april 2014 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Leif Groop håller diplom överlämnat av Maria Söderberg.
Professor Leif Groop och Maria Söderberg, ledamot i Torsten Söderbergs Stiftelse. Foto Lasse Skog.

Leif Groop
Leif Groop är sedan 1993 professor i endokrinologi vid Lunds universitet och föreståndare för Lunds universitets Diabetescenter. Han tog läkarexamen vid universitetet i Bern, Schweiz och doktorerade vid Helsingfors universitet, Finland. Han har i hög grad bidragit till kunskapen om genernas roll vid typ 2-diabetes och var den som upptäckte Lada, en autoimmun diabetes hos vuxna som många gånger feldiagnostiserats som typ 2-diabetes.

Groop har erhållit flera internationella utmärkelser, bland annat Claude Bernard och Anders Jahre. År 2013 tilldelades han även Fernströmsstiftelsens pris.

Diabetescentrum