Tore Ellingsen och Magnus Johannessen med diplom på scen vid prisceremoni
Foto Markus Marcetic

Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom ekonomiska vetenskaper 2015 tilldelas Tore Ellingsen och Magnus Johannesson, båda vid Handelshögskolan i Stockholm, för sina gemensamma och inflytelserika arbeten inom området beteendeekonomi.

Beteendeekonomi är ett relativt nytt forskningsområde i gränslandet mellan nationalekonomi och psykologi. Bland annat undersöker man drivkrafterna bakom så kallat prosocialt beteende, det vill säga det förhållandet att individer ofta handlar på ett sätt som tycks strida mot snäva egenintressen. Resultaten har implikationer för hur belönings- och kontrollsystem utformas i företag och organisationer.

Ellingsen och Johannesson är ledande forskare inom området beteendeekonomi. Deras forskning omfattar såväl rent teoretiska bidrag som empiriska studier baserade på kontrollerade experiment. De har i en rad gemensamma studier visat att den traditionella ekonomiska teorins antaganden om ”den ekonomiska människan” i många fall behöver kompletteras med icke-monetära drivkrafter som altruism, rättvisa och socialt anseende.

Ellingsen och Johannesson har utöver sina gemensamma beteendeekonomiska arbeten också lämnat viktiga forskningsbidrag inom andra områden. Ellingsen har bland annat studerat de samhällsekonomiska kostnaderna för monopol, förhandlingar som en evolutionär process, och lönesättning och effektivitet i företag. Johannesson har en omfattande produktion inom området hälsoekonomi och under senare år har han gjort pionjärinsatser när det gäller forskningen om hur ekonomiskt beteende påverkas av genetiska faktorer.

Priset på 1 miljon kronor delades ut vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien den 26 maj 2015.

Magnus Johannesson under prisföreläsning. Foto Markus Marcetic.
Tore Ellingsen
Professor Tore Ellingsen (t.v.) fil.dr 1991 vid London School of Economics. Innehar Ragnar Söderbergs professur i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Ellingsen är även utländsk ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Tore Ellingsen, HHS
Magnus Johannesson
Professor Magnus Johannesson (t.h.) fil.dr 1991 vid Linköpings universitet. Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Johannesson är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Magnus Johannesson, HHS