Markus Heilig i laboratoriemiljö
Foto Peter Holgersson

Söderbergska priset i medicin 2018 för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

– Markus Heilig är en mycket värdig mottagare av Söderbergska priset i medicin, säger Stefan Lindgren, Svenska Läkaresällskapets och priskommitténs ordförande. Det är en internationellt väletablerad och respekterad forskare inom stress- och beroendeforskning, vars forskning har haft, och har stor, betydelse för såväl grundläggande neurovetenskap som kliniska tillämpningar inom psykiatri och beroendevård och resulterat i cirka 250 peer-review publikationer och omkring 10 000 citeringar.

Markus Heilig har gjort flera viktiga originalupptäckter. Tidigt i sin bana upptäckte han ett kroppseget antistress-system, Neuropeptid Y och dess receptorer. Han har även påvisat betydelsen av ett annat stress-relaterat system, Substans P och dess receptorer – för kontroll av alkoholintag, samt betydelsen av amygdala, en hjärnstruktur som är central för rädslo- och ångestupplevelser, vid ökande alkoholintag. I kliniska studier var Heilig med att lägga grunden för behandling av heroinberoende med läkemedlet buprenorfin. I nuvarande forskning studerar Heilig-gruppen processer som styr val mellan alkohol och friska, naturliga belöningar. Han var under åren 2004-2015 Clinical Director för National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) vid National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.

– Jag är otroligt hedrad, men också väldigt ödmjuk, säger Markus Heilig när han får besked om priset. Det mesta av vårt arbete återstår. Men jag hoppas priset kan rikta strålkastarljuset på beroendepatienternas behov, och möjligheterna att möta dessa genom forskning.

Årets pris delades ut den 28 maj på Svenska Läkaresällskapet i samband med ett seminarium.

Markus Heilig i talarstolen vid prisföreläsning.
Professor Marcus Heilig under prisföreläsning på Svenska Läkaresällskapet. Foto Lasse Skog.
Markus Heilig
Markus Heilig är sedan 2015 professor vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN), institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Han har gjort flera viktiga originalupptäckter. Bland annat ett kroppseget antistress-system, Neuropeptid Y och dess receptorer och påvisat betydelsen av ett annat stress-relaterat system för kontroll av alkoholintag. Heilig var med och la grunden för behandling av heroinberoende med läkemedlet buprenorfin. Hans forskargrupp studerar processer som styr val mellan alkohol och naturliga belöningar.

Markus Heilig, LiU