Gåtan i Gårdby

För några år sedan genomförde Arkeologerna en arkeologisk undersökning av lämningar av Gårdbys medeltida kyrka. Det var i samband med en stor renovering av 1800-talskyrkan som de äldre grundmurarna kunde grävas fram under den nuvarande kyrkans golv. Undersökningen resulterade i att hela kyrkan och alla gravar i den kom att beröras. Till den nuvarande kyrkans golvreglar hade den medeltida kyrkans takstolar använts. Därmed kunde en årsringsanalys av virket visa att kyrkan var byggd i början av 1100-talet. Samtliga gravar i kyrkan har undersökts, en mycket speciell grav med en stenkista kan kopplas samman med kyrkans ursprungliga ägare.Utifrån det fina materialet med stor potential för vidare forskning har vi arbetat vidare med olika typer av vetenskapliga analyser. Länsstyrelsen men också fonder har bidragit med ansökningar av medel till flera olika vetenskapliga analyser av skelettmaterialet. Totalt 25 av de 31 påträffade skeletten har daterats genom kol 14-analyser. Det innebär att vi har en god inblick i när begravningarna skedde i kyrkan. Ett stort antal av skeletten har och också dna-analyserats, för att klargöra eventuell släktskap mellan individerna. En stor del av individerna har strontiumanalyserats med avseende på geografisk härkomst. Undersökningen med de efterföljande analyserna saknar motsvarighet i landet varför vi ser det som synnerligen viktigt att få ut dessa resultat, dels för ortsborna men också för en samlad forskarkår.