Inger Estham och medeltida broderi - ett efterlämnat forskningsmaterial

Albertus Pictors kalkmåleri finns i kyrkor främst i Mälarlandskapen. I slutet av 1800-talet upptäckte Hans Hildebrand i medeltida handlingar att Albertus Pictor var både målare och pärlstickare (brodör). Albert signerade några kalkmålningar men inte broderierna. Forskare som Agnes Branting, Andreas Lindblom och Agnes Geijer studerade Alberts måleri, jämförde det med broderier och tillskrev honom kyrkliga broderier. De tillskrivna broderierna började studeras på nytt av Inger Estham, fil.lic. i konstvetenskap, teol. dr.h.c vid Uppsala universitet och tidigare avdelningschef för förutvarande textilenhet vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Inger Estham studerade de till Albert tillskrivna broderierna med lite andra ögon. Hon studerade dem ur ett historiskt perspektiv, som vem som kan ha införskaffat, donerat eller burit broderierna. Hon tittade också på dem utifrån textiltekniska grunder. Albert var inte den enda pärlstickaren i Sverige vid tiden. Hon behandlade även andra, med Albert samtida, pärlstickare som är kända i källor. I sin forskning presenterade hon även en i textilforskningssammanhang tidigare okänd pärlstickare. När Inger Estham gick bort 2016 låg arbetet i ett ofullständigt manusutkast. Hon testamenterade sitt forskningsmaterial till Mari-Louise Franzén.