Norge i Sverige - Norges ambassad i Stockholm

Norges ambassad i Stockholm är kanske Norges vackraste representationsbyggand utanför landets gränser. Projektet är arkitekt Knut Knutsens huvudverk, och har vunnit stor uppmärksamhet sedan det togs i bruk 1952. I denna bok dokumenteras ambassaden genom nya fotografier och texter om arkitekten och bygganden, samarbetet med hustrun Hjördis Knutsen, interiören och konsten. Museirepresentanter från Stockholm, norska arkitekter och konsthistoriker bidrar med texter för att lyfta fram det allkonstverk som ambassaden är. Boken innehåller även fördjupande texter om norska konstnärer och svenska samlare , deras samarbeten och relationer vid sekelskiftet. Boken ”Norge i Sverige” är ett norskt- svenskt samarbete och är tänkt att presentera ett stycke norskt allkonstverk från 50-talet i Stockholm. Boken blir en viktig budbärare om relationen mellan Norge och Sverige; historien, kulturarv, geografiska närhet och grundläggande värderingar utgör tillsammans en unik plattform för samarbete. Detta manifesteras i byggnaden. Genom boken kommer fler ges möjlighet att upptäcka denna norska skatt på Gärdet i Stockholm. Ambassadbyggnaden – Norges fönster mot Sverige har här också blivit ett fönster mot världen som visar norsk byggnadskonst i Stockholm från 50-talet av internationell världsklass.