SHF:s årsbok 2021, Jakob Christensson "Vattenvärldar"

Jakob Christenssons bok Vattenvarelser är en idé- och lärdomshistorisk framställning i lättillgänglig om djur som framlever sina liv i haven och sjöarna eller har sina jaktmarker eller fortplantar sig där. Samtidigt berättar den om hur Västerlandet från antiken till i dag har sett dem. Efter ett inledande översiktligt kapitel, ”Vid vattnets rand”, skildras i var sitt kapitel tolv djur som alla gjort avtryck i den västerländska tanketraditionen. Avslutningsvis följer ett kapitel om Plinius d.ä., som utövade ett stort inflytande på forskarna ända in på 1800-talet. I tur och ordning presenteras krokodilen, blodigeln, ålen, kräftan, hajen, sugfisken, sköldpaddan, bläckfisken, havssulan, Stellers sjöko, valen och maneten. Läsaren ska lära sig något nytt om såväl människan som aktör och iakttagare i naturen som om djuren i sin egen rätt. Framställningen kryssar sig fram mellan skilda ämnesområden och genrer. Ibland ligger tonvikten på biologihistoriska aspekter, ibland får geologin eller ekonomin stor plats. Som källor används förutom facklitteratur även skönlitteratur, reseskildringar, dagstidningar, kok- och barnböcker. Omfånget är ca 320 sidor, illustreringen riklig (ca 70 bilder, varav många i färg). Boken görs som trådinbunden hårdpärmbok med skyddsomslag. Boken ges ut som årsbok 2021 för Svenska Humanistiska Förbundets 2 200 medlemmar. Förlag är Bladh by Bladh AB.