Translationella studier av kongenialt hjärtblock för minskad mortalitet

Kongenitalt hjärtblock kan utvecklas i fostret vid graviditet hos en kvinna med SSA och SSB autoantikroppar. Internationella studier rapporterar en mortalitet kring 25-30%. Genom våra kliniska och molekylära studier har vi etablerat ett övervakningsprogram i vilket vi observerar mindre än 4% mortalitet, samt en betydligt ökad tid efter födelsen till pacemaker-behov hos barnet. I flertalet fall av SSA/SSB positiva graviditeter utvecklas dock inget hjärtblock – och nästan hälften av alla block utvecklas i graviditeter där man inte känner till att kvinnan bär på SSA/SSB antikroppar. Målsättningen med detta projekt är att identifiera biomarkörer för att identifiera högriskgraviditeterna och övervaknings-metodik så att programmet kan bli tillgängligt för alla at-risk graviditeter. Vi kommer att använda en världs-unik biobank av prover insamlade under en 15-årsperiod för att med proteom-metodik identifiera kliniskt användbara markörer. Screening-metoder för att identifiera at-risk graviditeter i stora grupper skall utvecklas med immunologisk teknik. Att minska mortaliteten för en sjukdom till en fjärdedel är ett genombrott som vi nu vill kunna göra tillgängligt i den större befolkningen och i världen.