Vetenskapshistorisk studie av Sune Bergström: legendarisk forskare, ledare och samhällsförbättrare

Under 1900-talet bidrog forskningsgenombrott till bättre folkhälsa. Frågan om vilka forskare som genom upptäckter utvecklar samhället har intresserat människor i många år. En av Sveriges stora är nobelpristagaren och professorn i medicin Sune Bergström (1916-2004). Det saknas en biografi om honom, och detta projekt ämnar fylla denna lucka. Vi ska dels dokumentera Bergströms liv, gärning, drivkrafter och betydelse och dels författa en biografi om honom på svenska och engelska utifrån intervjuer, arkivforskning och litteraturstudier. Biogrins del I skildrar forskaren och privatpersonen Sune Bergström från läroåren i USA under brinnande världskrig, de banbrytande upptäckterna om prostaglandiner och tiden som professor vid 31 års ålder i Lund och i Stockholm från 1959. Del två belyser Bergströms engagemang för global hälsa i fattiga länder och förmågan till industriellt samarbete. Del tre beskriver kommunikatören och mentorn Bergström och hans ledarstil med lysande förmåga att få stöd för forsknings- och utbildningssatsningar. Biografin är planerad färdigställd första halvåret 2022. Visionären Sune Bergström, hans gärning och drivkrafter kan illustrera hur forskning och internationellt samarbete förbättrar hälsan för miljoner människor.