Extraherar aktiva fonder vinster på bekostnad av passiva investerare?

Passiva investeringar ökar stadigt i popularitet. Passiva fonder replikerar ett index och syftar därmed till att skörda en marknadsriskpremie. Aktiv förvaltning tillåter istället fondförvaltare att följa flera strategier som syftar till att uppnå överlägsen värdeutveckling jämfört med ett passivt jämförelseindex. Dessa strategier kräver dock vanligtvis mer handel såväl som skicklighet. Fondförvaltare kompenseras för sin skicklighet såväl som för handelskostnader. Å ena sidan underpresterar aktiva fondförvaltare som grupp marknaden och investerare bör enligt viss forskning bara investera passivt. Å andra sidan kan aktiva fondförvaltare ha överlägsen information eller skicklighet som de använder till deras kunders fördel. Projektet kommer undersöka handel relaterad till indexkomponentändringar för att identifiera om aktiva fondförvaltare utnyttjar begränsade passiva investerare. Först ämnar vi identifiera och karakterisera delmängden av aktiva fonder som följer en potentiell enkel strategi gällande indexrekonstruktion som inte är genomförbart för begränsade passiva fondförvaltare. Därefter vill vi beräkna de kostnader som passiva fonder får bära till följd av de aktiva fondernas strategi. Efter att vi fastställt att aktiva fondförvaltare tjänar på att utnyttja passiva investerare i samma jämförelseindex, frågar vi om och i vilken utsträckning aktiva fondförvaltare visar skicklighet när de använder denna strategi.