Göteborgskolorism. Nätverk, sammanhang, kanon

I ett forsknings- och utställningsprojekt avser Göteborgs konstmuseum att fördjupa, vidga och nyansera bilden av Göteborgskolorismen, samtidigt som myterna och historieskrivningen om riktningen tas till granskning. Projektet kommer att resultera i en forskningsbaserad utställningskatalog och en utställning vid museet sommaren 2023. Göteborgskolorismen är en av de mest älskade konstriktningarna i Göteborgs konstmuseums samling, tillika den riktning som nationellt är mest förknippad med Göteborgs konstliv under 1900-talet. Göteborgskoloristerna har uppmärksammats i ett flertal utställningar genom åren men har inte visats i Göteborg under senare tid. Senast uppmärksammades Ivan Ivarson med en separatutställning på Göteborgs konstmuseum 2010, dock utan katalog. Det kan därför vara motiverat att presentera riktningen för nya generationer av besökare, men också vidga och uppdatera perspektivet och kritiskt granska en del av den romantiserande mytbildning som florerat kring de så kallade Göteborgskoloristerna. Syftet med projektet är att närma sig Göteborgskolorismen utifrån nya kritiska perspektiv, historiografisk kanonkritik och feministiska perspektiv, kritik av mytbildning och konstnärsmyter, inkludering av ett vidare sammanhang kronologiskt och geografiskt samt att studera nätverk och relationer. Därigenom hoppas Göteborgs konstmuseum kunna erbjuda en uppdaterad, nyanserad och fördjupande bild av riktningen.