Guldets tid och Offerplats Finnestorp

Under 2000–2004 och 2008–2012 utfördes undersökningar vid Offerplats Finnestorp. En plats som visade sig innehålla ett fyndmaterial som tillhör kategorin – ’de finaste och mest utsökta föremålen från Sveriges förkristna tid’ och den tillhör en av de viktigare lämningarna från Nordens förhistoria. Vid Offerplats Finnestorp har återkommande krigare på krigare offrats tillsammans med sina stridshingstar och värdefulla vapen. Dessa mäktiga män vars vapenarsenal utgjordes av praktfulla förgyllda svärd, lansar och guldskinande hästutrustningar. Praktföremål som är av kunglig valör, tillverkade av det dåtida Europas skickligaste hantverkare. I det pågående forskningsarbetet ingår internationella jämförelser samt publicering av forskningsarbetet i form av större vetenskapligt bokverk (Vol. I, III) och populärvetenskaplig bok (Vol. II). Under 2020–2021 har arbetet fortskridit med arbetet kring manus till två bokvolymer om Finnestorp. Det är praktverk I – ’Fyndens i fokus’ samt praktverk II – en ”Coffee Table Book”. Dessutom presenteras, i praktverk III, resultaten av sidoprojekten som berörde bland annat guldhalskragen från Möne och guldhalsringen från Bragnum. Isotopanalyserna berör studier av tänder av häst och människa. Ett urval analyser är utförda och visar att flera av de offrade hästarna härrör från skilda regioner, såsom norr och väster om Västergötland. Den osteologiska analyser berör 4000 skelettfragment och resultatet har ställts samman.