Jaan Kross verk Mellan tre farsoter

Jaan Kross, Estlands störste nutidsförfattare gick ur tiden 2007, flera av hans böcker har översatts till svenska och blivit beundrade, men hans storverk ”Kolme katku vahel”, (Mellan tre farsoter) skrivet 1970-80, har ännu inte kommit ut här. Romanen är i fyra delar på ca 1000 sidor. I Sverige borde den väcka speciellt intresse, främst för att det är en stort romanbygge som ger svenskarna en inblick i ett grannlands historia, men inte minst för att det också berör den svenska historien: Sverige var i högsta grad en del av Estlands historia under den aktuella epoken. Verket bygger på Balthasar Russows (1536-1600) Livländska krönika och följer hans livsöde: härstammande från den estniska lantbefolkningen och med en far som stadskusk, får han via mecenater möjlighet att studera (bland annat i Tyskland), stiga upp ur den kuvade estniska bondeklassen till den härskande tysk-svenska och slutligen bli präst i Helgeandekyrkan i Reval (Tallinn). Idag, när Estland kämpat sig till en ny självständighet som hela tiden är hotad, är det desto viktigare att förstå något av landets historia och kultur. Kross storverk tillkom under stora ansträngningar och skickligt navigerande under en tid då det skrivna ordet var censurerat och kunde få ödesdigra konsekvenser, idag är det lika viktigt att hålla det vid liv.