Klädd samhörighet. Ifärdsklädernas betydelse i Virestad socken 1750-1850

Våra kläder hjälper oss att förstå vår omvärld och oss själva. Vissa föremål går att vara utan men kläder behöver vi alla. Om du vill förstå en kultur så är kläderna ett utmärkt sätt att komma kulturen nära. Under slutet av 1800-talet gav sig etnologer ut i Sverige för att dokumentera urgamla traditioner som enligt dem höll på att försvinna i och med den industriella revolutionen. Med hjälp av klädedräkten och andra föremål identifierades områden som extra ålderdomliga så kallade reliktområden. Senare forskare konstaterade att det inte fanns några sådana områden som stått stilla utan överallt hade det skett en förändring. Martina försöker i sin avhandling bygga en brygga mellan de äldre etnologerna och dagens forskare. Med hjälp av kläderna från allmogen i Virestad socken i södra Småland undersöker Martina bouppteckningar från 1750 till 1850 för att se vilka kläder personer lämnade efter sig. Tillsammans med många andra källor lägger hon ett mikrohistoriskt pussel. Analysen av källorna visar på andra resultat än vad som tidigare varit kända. Ortens befolkning har skapat en sinnebild av urgamla kläder men deras tradition har förnyats efter behov. Utifrån handel, ekonomi och politik är området inte ålderdomligt, där ligger de snarare i framkant. För att kunna vara modern behövs ibland tradition som motpol och detta syns i Virestad. Fram träder människor som skapar sin egen tradition.