Olof A. Söderberg - en biografi

Detta projekt syftar till att genom omfattande arkivresearch producera en biografi om företagaren och generalkonsuln Olof Söderberg. Vi ser projektet som angeläget för att belysa en av nyckelgestalterna i en viktig fas i Sveriges modernisering, och därigenom tillföra ett betydande bidrag till den näringslivshistoriska forskningen. Innevarande ansökan utgör en komplettering för att slutföra produktionen av boken under 2022.