Pilgrimskyrkan i Edsleskog

Pilgrimskyrkan i Edsleskog har varit känd länge eftersom den var tillägnad ett av Sveriges första kända helgon, Nils. Men sedan kyrkan förstördes i en brand 1568 har mycket kunskap om byggnaden legat dold under markytan. 2019 beslutade personal på Lödöse museum att utföra arkeologiska undersökningar på platsen. Efter tre säsonger är resultaten minst sagt sensationella. Kyrkan visade sig vara en treskeppig basilika som i storlek var ett av de största byggnadsverken i det medeltida Sverige. Edsleskog ligger i norra Dalsland, ett område som under medeltiden var en skogig och otillgänglig plats i buffertzonen mellan det som blev Sverige och Norge. Kyrkan var dessutom byggd i tegel och dateringar visar att kyrkan byggdes redan i slutet av 1100-talet. Pilgrimskyrkan är Edsleskog är därmed det medeltida Sveriges allra äldsta tegelbyggnad. I följande forskningsprojekt är syftet att gå på djupet med pilgrimskyrkan i Edsleskog. Genom studier av kyrkans datering, utformning och stil vill jag placera kyrkan i ett svenskt och skandinaviskt perspektiv. Hur och varför kom tegeltekniken till det medeltida Sverige och hur infogades den nya tekniken i kyrkobyggandet? Myntfynd och gravmaterial, framförallt skelett, ska med stöd av naturvetenskapliga analyser användas till att undersöka vilka som besökte Edsleskog och vilka som begravdes där. Slutligen ska en modell skapas för hur Edsleskog passar in i Sveriges religiösa och politiska landskap under 1100- och 1200 – talet.