SHF:s årsbok 2022 Sofia Häggman: Mumier

Svenska Humanistiska Förbundets 2 200 medlemmar får varje år en nyskriven bok inom svensk humanistisk forskning. För 2022 planeras ”Mumier” av antikvarie Sofia Häggman, antikvarie vid Medelhavsmuseet i Sthlm. Boken handlar om egyptiska mumier. Lättillgängligt ger den en överblick om mumifieringens historia och metoder, och sammanfattar de senaste rönen inom mumieforskningen. För första gången sätts egyptiska mumier i en svensk kontext. I bokens första två kapitel redogörs för de forna egyptiernas syn på livet efter döden, mumifiering och balsameringskonstens utveckling. Resten ägnas egyptiska mumier i Europa, framför allt i Sverige. Redan under medeltiden importerades mald mumie, till Europa, och på 1500-talet dyker det upp i svenska apotekslistor. På 1700-talet var det i stället hela mumier som ställdes ut. I kölvattnet av Napoleons militära expedition till Egypten vid sekelskiftet 1800 vaknade ett helt nytt intresse för det faraoniska Egypten i hela Europa. Under 1800-talet förekom mer eller mindre offentliga mumieuppackningar. I början av 1900-talet kom röntgenundersökningarna. Under 2000-talet har framstegen inom teknik och medicin öppnat för helt nya möjligheter att – genom de mumifierade kropparna – studera de forna egyptiernas hälsostatus och kostvanor. Mumieforskningen har därmed förvandlats från hobby till snabbt växande forskningsfält. I en särskild katalogdel kan den intresserade finna mer information om de mumier som idag finns i Sverige.