Stora och små hemligheter. Ytterligare berättelser om järnåldern

Forntida föremål och andra lämningar behöver tolkas för att bli begripliga. Ofta rymmer de flera lager av kunskap som sammantaget ökar förståelsen av forntiden. ”Stora och små hemligheter” presenterar föremål och fornlämningar från järnåldern som döljer ”hemligheter”, saker som inte är uppenbara vid en första anblick. I boken berättas t ex om hur romarna inspirerade nordborna till att utveckla ett eget skriftspråk och att detta användes på olika sätt av män och kvinnor. Längre fram i tiden, under vikingatiden, kan runorna också användas för att belysa läs- och skrivkunnigheten under perioden på ett lite oväntat sätt. I boken visas också hur identitet skapades på olika sätt under järnåldern. Genom smycken av olika slag men också genom att slipa tänderna. Enskilda föremål kan också användas för att förstå den politiska maktens utveckling och förändrting samt spåra politiska allianser och liknande. Genom grundliga studier av t ex brända ben från gravar går det också att komma den enskilda människan nära. Vilka de var, hur gamla de var när de avled, i vissa fall hur de avled och hur deras liv tett sig innan de dog. Sammantaget gör detta att bilden av järnåldern blir lite klarare och att vi kommer den tidens människor nrämare. Boken kommer att vara rikt illustrerad med färgbilder av föremål, fornlämningar etc.