SWEDEGENE - genetiska orsaker till läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till sjuklighet och död. Den totala kostnaden uppgår årligen till 10% av Sveriges sjukvårdsbudget. Det finns därför mycket att vinna på att genom precisionsmedicin identifiera lämpligast läkemedel till den individuella patienten med hjälp av genetisk testning. För närvarande är kunskapen om genetiska orsaker till läkemedelsbiverkningar begränsad. Forskningsinitiativet SWEDEGENE för vilket huvudsökande är projektledare, har ändrat på förutsättningarna och ger goda möjligheter för studier inom detta område. I dagsläget har SWEDEGENE samlat DNA och kliniska data för ca 3200 patienter som drabbats av ett 40-tal olika typer av biverkningar. Projektets första resultat har identifierat flera kliniskt relevanta associationer mellan biverkningar och genetisk variation. I dagsläget finns resultat från helgenomscan för 2300 patienter och för 1,000 individer även från helgenomsekvensning. Syftet med projektet är bearbeta och rapportera den insamlade data som forskningsinitiativet genererat.