Tidskriften Respons - recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

Tidskriften Respons inriktar sig på att recensera facklitteratur på svenska, inklusive översättningar, inom humaniora och samhällsvetenskap, även om vi också har en del annat material, som intervjuer, reportage och debatt. Varje år recenserar vi cirka 150 böcker. Våra recensenter är sakkunniga och de ges utrymme så att de både kan redogöra för och kritiskt granska boken i fråga. Tidskriften är tänkt att fungera på två nivåer: den vägleder läsare till enskilda böcker, men eftersom recensionerna är så pass utförliga blir läsningen av Respons i sig allmänbildande; läsaren kan tillgodogöra sig kontentan av böckerna och få en gedigen överblick. Den överväldigande majoriteten av våra skribenter är akademiska experter men texterna skrivna och redigerade för att kunna läsas av en allmän publik och naturligtvis av akademiker inom andra discipliner. Respons blir genom detta både tvärvetenskaplig och folkbildande. Respons startade 2012 därför att det var uppenbart att dagstidningarna inte längre bevakade facklitteraturen i nämnvärd omfattning, samtidigt som det i allt högre utsträckning var småförlag som stod för den intressanta bokutgivningen. En viktig del av den svenska offentlighetens infrastruktur höll på att kollapsa, vilket innebar att den intresserade allmänheten förlorade möjligheten att överblicka och värdera utgivningen av facklitteratur och bokförlagen fick allt svårare att hitta fram till sin publik. Respons verkar för att återskapa denna infrastruktur.