Cellterapi med Tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL) och Dendritcells vaccin.

Genom flera genombrott i den immunologiska forskningen så står vi inför en ny generation av behandlingsmetoder mot cancer som bygger på att aktivera kroppens eget immunförsvar att motstå cancersjukdomen. Immunterapi med immunaktiverande antikroppar kan förlänga överlevnaden hos patienter med vissa typer av svår cancersjukdom men fungerar endast på en mindre andel (<30 %) av patienter, varför det behövs andra behandlingsalternativ. Cellterapi är ett exempel på en lovande ny behandlingsmetod, där patientens egna vita blodkroppar aktiveras utanför kroppen och ges tillbaka till patienten för att där bekämpa cancerceller.Vi har lovande resultat där vi behandlar patienter med den elakartade hudcancern malignt melanom med cellterapi kombinerat med ett tumörvaccin. Vita blodkroppar (T-celler ) renas fram från cancertumören, mångfaldigas och ges tillbaka i ett stort antal till patienten för att söka upp och döda tumörceller. Behandlingen kombineras med ett tumörvaccin, för att öka effekten av de injicerade vita blodkropparna. Hos de patienter som erhållit behandling har en tydlig effekt på dennes cancer uppmätts, och 3 av dessa patienter är fortfarande fria från sjukdom många år efter behandlingen. Vi har nu tillstånd från att behandla ytterligare 10 patienter och vill även utöka till senare behandla även andra typer av cancer. Målsättningen är att kunna erbjuda cancerpatienter en effektiv immunterapi med hjälp av cellterapi och tumörvaccin.