De Svenska Historiedagarna 2023

De svenska historiedagarna (DSH) är en ideell förening, bildad 1993, som genom årliga konferenser söker främja intresset för historia och stärka historieämnets betydelse. De återkommande mötena syftar till att skapa och underhålla kontakter mellan företrädare för den historiska forskningen, musei- och arkivinstitutioner, bokförlag, skolundervisningen och den historieintresserade allmänheten. DSH hålls varje år på ny ort, oftast i Sverige men också i Finland, Tyskland och de baltiska länderna, d.v.s. delar av det historiska Sverige.