Donation till Röhhska museet till minne av fil.dr h.c. Tomas Söderberg

Med anledning av Torsten Söderbergs Stiftelses tidigare ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderbergs mångåriga och omfattande insatser för stiftelsen har denna beslutat att, för att hedra hans minne, till Röhsska museet donera 5 miljoner kronor. Donationen ska möjliggöra för museet att genom nyförvärv utveckla sin samling av nordiska design- och konsthantverksföremål och därmed stärka forskningsunderlaget inom området.