Kristoffer Leandoer: Den oavslutade litteraturen

Svenska Humanistiska Förbundets 2000 medlemmar får varje år en nyskriven bok inom svensk humaniora. För 2023 planeras en bok av författaren och kritikern Kristoffer Leandoer med den preliminära titeln “Den oavslutade litteraturen. En essä om allt som inte blev klart”. I arton kapitel tar sig boken an ofullbordade storverk i den västerländska litteraturen – Leandoer ger flera exempel från olika epoker, såsom Geoffrey Chaucers berömda Canterbury Tales (1300-talet), Edmund Spensers versepos The Faire Queen (1500-talet) och Robert Musils roman Mannen utan egenskaper (1900-talet) – om man tänker sig dessa verk som kompletta och avslutade. Leandoer ställer ett antal frågor som ett sådant bibliotek kan väcka. Har verken från skilda tider och språk någonting gemensamt? Vad lägger vi för innebörd i ordet (eller begreppet) “slut”? Här anknyter Leandoer till internationell forskning på området, såsom till Frank Kermodes välkända The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction (1967). Leandoer upp en rad intressanta aspekter på den oavslutade litteraturen, bland annat vad den gör med sina författare och hur den förhåller sig till ingenting mindre än själva livet, närmare bestämt till hur vi tänker oss dettas slut eller, alternativt, till hur vi drömmer om att det aldrig skall ta slut. Likaså ryms intressanta aspekter på läsningen av litteratur – både hur den har lästs och hur den vill bli läst.