Partille herrgård genom tiderna - kulturhistoriska betraktelser

Medan andra herrgårdar i Västsverige visar sig vara tämligen väl dokumenterade, verkar Partille herrgård inte ha tilldragit sig samma uppmärksamhet. Herrgårdens tillkomst och utveckling över tid och inte minst de varierande ägandeförhållandena, som i sin tur kan tänkas ha satt sin prägel på såväl byggnadens design, dess inneboende atmosfär som livet i det omgivande samhället, förefaller vara en fängslande historia och i högsta grad viktigt att dokumentera och berätta för eftervärlden. Genom ett tidigare beviljat forskningsprojekt har nytt ljus kastats över Partille herrgårds unika kulturhistoriska karaktär, fynd som med hjälp av detta anslag kommer att publiceras i tryckt form.