Rituximab – en placebokontrollerad studie för schizofrenisspektrumsjukdom

85% av dem med schizofreni blir aldrig återställda. De har också en ökad sjuklighet i kroppsliga sjukdomar, särskilt immunologiska. På senare år har ett samband mellan inflammation/autoimmunitet och schizofreni påvisats i flera studier. Mellan 2019-2022 har vi i en öppen pilotstudie undersökt om nio svårt sjuka terapiresistenta patienter med schizofrenispektrumsjukdom förbättras av det inflammationshämmande läkemedlet rituximab. Rituximab är ett välbeprövat läkemedel (anti-CD20-antikroppar) som vanligtvis används vid MS och reumatoid artrit. Behandlingen ges halvårsvis. Rituximab har tidigare inte prövats vid psykisk sjukdom varför vår pilotstudie är banbrytande. Vi har sett mycket goda resultat på flertalet patienter med SSD (6/9) varför vi avser att gå vidare med en placebokontrollerad studie på 104 patienter (18-51 år). Rituximab ges i dropp vid ett tillfälle. Allvarliga biverkningar kan förekomma, men är extremt sällsynt förekommande. Studiepatienterna fortsätter med sin ordinarie läkemedelsbehandling vilket minskar risken för en försämring. Vi kommer att utvärdera effekten efter 12 veckor med hjälp av etablerade utvärderingsinstrument samt undersöka generell förbättring, funktion och självskattad hälsa. Patienterna följs under 6 månaders tid. Biverkningar och inflammationstecken kommer att undersökas. Om behandlingen visar sig effektiv kommer den med stor sannolikhet revolutionera förståelsen och behandlingsrekommendationerna för en svårt drabbad patientgrupp.