Textkritisk utgivning av Olof von Dalins Poesi 1751–1761

Projektansökan gäller Svenska Vitterhetssamfundets (SVS) utgivning av fyra volymer i serien Olof von Dalins Samlade skrifter. Första volymen i denna textkritiska utgåva kom 2008 och hittills har nio volymer publicerats: Poesi (till och med 1750), Dramatik och Brev. Språkpionjären Dalin har en unik position i den svenska litteraturhistorien och mer än 2 500 av hans dikter har bevarats. Dikterna vittnar om hans enastående skicklighet i skilda poetiska genrer och sammanhang, vare sig det handlar om hyllningar till kungahuset, begravningar, politik, religion, filosofi, satir eller helt enkelt nonsens. Många av hans sångtexter både speglade och utvecklade en bords- eller dryckessångstradition, vars existens tidigare knappast alls har uppmärksammats i forskningen. Medutgivaren James Massengales upptäckt att en betydande del av Dalins dikter framfördes som sånger har redan givit en ny syn på Dalin och hans poesi. Föreliggande ansökan avser volymerna I:4–I:5 (text) och II:4–II:5 (kommentar), innehållande dikter från åren 1751 till 1761. Kommentaren presenterar en mängd textvittnen, variantläsningar, ordförklaringar och en musikkommentar. Utgivare är dr Ingemar Carlsson, prof. em. James Massengale, Gun Carlsson och dr Barbro Ståhle Sjönell, vilka också har utgivit de redan publicerade volymerna av Dalins Samlade skrifter. SVS grundades 1907 och har som syfte att utge textkritiska, d.v.s. vetenskapliga, utgåvor av äldre svensk skönlitteratur.