Utveckla behandling mot Epstein-Barr virusorsakade sjukdomar.

Epstein-Barr virus (EBV) orsakar olika sjukdomar och det har uppskattats att 2-3% av all cancer orsakas av EBV. Andra sjukdomar inkluderar infektiös mononukleos. På senare tid har ett samband mellan EBV och multipel skleros påvisats. Trots att vi känt till att EBV orsakar sjukdomar i 60 år så finns det ingen specifik behandling mot EBV. Alla EBV-infekterade celler uttrycker proteinet EBNA1 som är essentiellt för viruset och slår man ut EBNA1 så slår man också ut viruset. EBNA1 utgör därför ett intressant protein för utveckling av nya behandlingsmetoder emot EBV. Vår forskning har visat att EBNA1 har en unik mekanism för att reglera sin egen syntes. Vi har visat de cellulära mekanismer som reglerar EBNA1 syntes och vi har identifierat substanser som specifikt inhiberar EBNA1 syntes. Vi har även visat hur dessa substanser verkar. Nasopharynx cancer (NPC) är en tumör som bär på viruset i 100% av alla fall. Behandling av två olika NPC tumörer i möss med anti-EBNA1 substanser påverkar inte djuren nämnvärt och det finns inga tecken på toxicitet men tumörerna försvinner. Substanser som är mer effektiva att inhibera EBNA1 är mer effektiva att förhindra NPC tumörväxt. En tumör som inte bär på EBV (melanom) påverkas inte av behandlingen. Detta projekt syftar till att i samarbete med medicinska kemister ta fram nya substanser som är effektiva att inhibera EBNA1 syntes och som kan utvecklas till läkemedel mot EBV-associerade sjukdomar.