Vetenskapshistorisk studie av Sune Bergström: legendarisk forskare, ledare och samhällsförbättrare

Forskare som via upptäckter bidrar till hälsa väcker intresse. Nobelpristagaren Sune Bergström (1916-2004) var en inflytelserik svensk medicinsk forskare under 1900-talet, som emellertid saknar en biografi. Projektet ämnar fylla denna lucka. Vi belyser hur Bergström och medarbetare blev framgångsrika och skildrae hans liv, gärning och betydelse utifrån intervjuer, arkivforskning och litteratur. Detta redovisas i en biografi på svenska och engelska. Del I skildrar forskaren och privatpersonen Sune Bergström från läroåren i USA under brinnande världskrig, banbrytande upptäckter om prostaglandiner och tiden som professor vid 31 års ålder i Lund och i Stockholm från 1959. Del två belyser hans engagemang för global hälsa och hans industriella samarbeten. Del tre handlar om kommunikatören, mentorn och forskningsledaren och analyserar hans ledarstil och goda kontakter med nationella och globala ledare och myndigheter, t.ex. WHO (Världshälsoorganisationen) och NIH (National Institutes of Health) i USA. Projektledarna Gustafsson och Tjärnlund har stor vana av forskning, arkivstudier och forskningskommunikation. Vi ansöker om medel för att avsluta projektet, som hittills genomfört ett 50-tal intervjuer av nyckelpersoner och har samlat material från 15 olika arkiv. Biografin beräknas bli klar under 2024. Visionären Sune Bergström, hans gärning och drivkrafter kan illustrera hur forskning bidrar till förbättrad hälsan för miljoner människor.