Arkitekter och fasader. Göteborg 1850-1920

Projektet avser nytryck av boken ”Arkitekter och fasader. Göteborg 1850 – 1920 till vilken stiftelsen tidigare bidragit med medel till forskning och tryck. Del två av boken, ”Kvinnor tar plats. Arkitekter i 100 år, Göteborg 1920 – 2020” är för närvarande under arbete, även denna med stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse.