Artificiell Intelligens-drivna metoder för terapeutiskt förebyggande av hörselnedsättning

Över 400 miljoner människor globalt lider av hörselskador, vilket leder till kostnader på nästan 980 miljarder USD årligen. Förutom att försämra hörseln minskar det även livskvaliteten och kan leda till depression, demens och inlärningssvårigheter. Speciellt sårbara är över en miljard unga vuxna och tonåringar som regelbundet utsätter sig för skadliga ljudnivåer, samt soldater i bullriga stridszoner. Trots dagens hörselskydd är de ändå i riskzonen. Med ökande spänningar vid EU:s gränser, såsom i Ukraina, och militära aktiviteter som Sveriges Aurora 23, är hörselskydd nu mer än någonsin en prioritet inom både hälsovård och nationell säkerhet. Tidigare forskningsmetoder, som försökte bekämpa skadliga molekyler frigjorda efter bullerexponering, visade sig vara otillräckliga. Istället behöver vi agera tidigare för att förhindra permanent hörselskada. Mina senaste upptäckter med hjälp av AI-teknik visar tidiga tecken på hörselskada och pekar ut specifika sårbara delar av örat. Baserat på dessa insikter föreslår jag att använda etablerade läkemedel, såsom aspirin och streptomycin, som skydd mot dessa skador. Första resultaten, särskilt med streptomycin, är lovande. Projektets mål är att använda befintliga läkemedel för att förhindra att hörselskada blir permanent. Med rätt forskning och teknik hoppas vi skydda miljontals från det tysta hotet av hörselnedsättning.