Donation till professur i Ungt ledarskap med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen

Torsten Söderbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och PO Söderberg har gemensamt beslutat att, med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen, gemensamt donera 5 miljoner kronor till en professur vid Handelshögskolan i Stockholm för att närmare belysa det unga ledarskapet. Parterna önskar genom denna nya internationellt utlysta professur vid Handelshögskolan hylla att det gått 50 år sedan H.M. Konungens trontillträde samt stödja att ungas ledarskap belyses akademiskt vid Handelshögskolan.