Maja Sjöström - svensk textilpionjär

Maja Sjöström (1868–1961) kom från små omständigheter på landet i Skåne, men lyckades tidigt komma in på den nya utbildningen för mönsterritning på Tekniska skolan i Stockholm 1889-1892. Därefter blev hennes arbete vid Handarbetets vänner, Stockholm 1893-1916, under 24 år, av stor betydelse för föreningens utveckling till den ledande textilateljén i Norden. Särskilt under åren 1897-1915 blev hon den mest framstående konstnären där på grund av sitt nyskapande, den bredd och mängd mönster av hög kvalité hon formgav. Sjöström skapade verk till många privata beställare, till svenska kungahuset, till offentlig miljö, exempelvis till Mittag-Leffler-institutet, Svenska läkaresällskapet, Stockholms rådhus, Sofia kyrka och Storkyrkan i Stockholm, samt verk till de många utställningar Handarbetets Vänner deltog i, i Sverige och internationellt. Under åren 1916 – 1923 anlitades Sjöström av arkitekt Ragnar Östberg och Stadshusnämnden att ansvara för hela den textila utsmyckningen till Stockholms stadshus, det största textila uppdraget i sin tid. Maja Sjöström var den enda kvinnan bland alla män. Efter detta uppdrag flyttade konstnären till Rom, där hon fortsatte att arbeta med privata beställningar och inredningsuppdrag. Under 2023 är det 100 år sedan Stockholms stadshus invigdes, och 2024 fyller Handarbetets vänner 150 år, minst två goda skäl i närtid att uppmärksamma Maja Sjöströms arbete igen.