Musik i militära arkiv – inte bara militärmusik

En stor och för de flesta okänd skattgömma av svensk musik finns dold i de militära arkiven. Den är i dag inte bara bortglömd utan även i det närmast oåtkomlig och vi riskerar därmed att förlora en stor och viktig del av vårt musikaliska kulturarv. Från 1800-talets början och fram till mitten av förra seklet spelade militärmusikerna en avgörande roll i det svenska musiklivet. Tack vare musikkårerna hade många orter runt om i landet ett blomstrande musikliv och vid sidan av sin tjänst i det militära hade musikerna avgörande betydelse för det civila musiklivet där de ofta hade en drivande funktion. Många var också skickliga tonsättare, som förutom marscher och ceremonimusik även komponerade mycket musik för civila sammanhang, från kammarmusik till orkesterverk. Genom att upprätta en databas över arkiven och skapa en översikt av det notmaterial som finns bevarat i dem, samt ge ut ett antal nya fritt nerladdningsbara notutgåvor ur detta rika material, vill Levande musikarv/Kungl. Musikaliska Akademien i samarbete med Försvarsmusiken göra musiken tillgänglig för musiker, musikstudenter, konsertarrangörer, forskare och den musikintresserade allmänhet. På så vis blir den en självklar och levande del av dagens moderna konsertrepertoar