Olof A. Söderberg-en biografi

Centrum för Näringslivshistoria ansöker om ett ytterligare bidrag för att täcka uppkomna kostnader för avslutandet av bokprojektet Olle Söderberg – handelsledare, industriman, samhällsbyggare, skriven av fil.dr Benito Peix Geldart. Arbetet med boken avslutades i juli och gick därefter till tryck Anslaget är dels avsett att kompensera för utökade research- och redaktionsarbeten och kostnader för layout och tryck som uppkom under bokens tidigare skeden och dels för att täcka kostnader som ännu inte tagits för olika aktiviteter i samband med lanseringen under hösten 2023. Inför lanseringen av boken genomförs ett antal aktiviteter: • Presentation av boken på forskartorget på Bokmässan i Göteborg • Lansering av boken på Handelshögskolan i Stockholm • Produktion av ett studioprogram, dels för Axess TV, dels för CfN:s egna kanaler Författaren kommer även att presentera boken på en konferens i Oslo i The European Business History Association i augusti 2023.