På besök i stormaktstidens Sverige

Projektet avser publicering av en bok, ”På besök i stormaktstidens Sverige” på bokförlaget Natur & Kultur. I boken återberättar och kommenterar jag de reseskildringar från 1600-talet som efterlämnats av inalles elva franskspråkiga Sverigebesökare, tio fransmän och en schweizare, och som i flera fall aldrig tidigare uppmärksammats inom svensk forskning. Tillsammans ger dessa berättelser en i detaljer delvis ny och fördjupad bild av epokens Sverige och av hur förhållandena uppfattades av resenärer från ett land som oavsett de religiösa skiljaktigheterna utgjorde en politisk bundsförvant. ”På besök i stormaktstidens Sverige” är också på flera sätt en fortsättning och utvidgning av min bok ”Den franske kammartjänarens resa”, som utkom 2013 med substantiellt understöd från Torsten Söderbergs stiftelse. Till förståelsen av texten bidrar närmare fyrtiotalet illustrationer, delvis sådana som sällan eller aldrig reproducerats i den historiska litteraturen. De bör återges i så god teknisk kvalitet som möjligt, och min ansökan gäller bidrag till säkerställandet av en god bildåtergivning.