Pantsättning och tvångsrealisation av ägarlägenheter

Ägarlägenheter infördes som en ny typ av boendeform i Sverige i maj 2009. Ägarlägenheter innebär ett direkt ägande av en lägenhet. Tidigare kunde lägenheter endast ägas indirekt genom en andel i en förening eller aktiebolag. Eftersom ägarlägenheter betraktas som annan fast egendom gäller samma reglering för ägarlägenheter vid överlåtelse och pantsättning. Problemet med att låta en helt ny boendeform regleras i enlighet med befintlig lagstiftning om fast egendom är att hänsyn inte tagits till de särdrag som ägarlägenheter har. Det finns ett flertal tänkbara problem med ägarlägenheter. I en tid av lågkonjunktur och höjda räntor är det troligt att ägarlägenheter kan komma att bli föremål för exekutiva förfaranden och tvångsrealisation. Syftet med avhandlingen är att undersöka och analysera rättsläget vid pantsättning och tvångsrealisation av ägarlägenheter. I syftet ingår att klargöra vilka konsekvenser en tvångsrealisation av en ägarlägenhet kan få för olika intressenter till ägarlägenheten. Lagstiftningen om ägarlägenheter är förhållandevis ny varför det i syftet ingår att jämföra regleringen av ägarlägenheter med regleringen för traditionella fastigheter och bostadsrätter.