Svenska Humanistiska Förbundet årsskrift 147 Tellström, Matkulturhistoria

Boken vill ge en 800-årig överblick av vår svenska matkultur, allt från det ögonblick vi lämnar våra mödrars bröst och får äta den första biten kulturell mat. Där börjar vi en livslånga matkulturell process för att få vara del av den grupp vi vill vara en del av. Som all matkultur i världen så berättar just vår mat och dryck i glasen om de människor och de värderingar som vi gillar och vill dela. En råvara kan inte bli ett livsmedel förrän den fått en okejstämpel av oss. Bakom varje rätt och smaksättning finns en kulturhistorisk fond. Den här boken vill ge den mat- och historieintresserade läsaren den bakgrunden, en mathistorisk ”idétvättlina” upphängd från 1200-tal till vår egen tid där vi kan hänga rätt matuttryck på rätt plats och även begrunda från vilken tvättkorg vi plockat matuttrycket – från New York, London, Paris eller mer exotiska platser. Matkulturen både kan och bör närmas på samma sätt som andra kulturhistoriker försökt förstå litteraturen, musiken, konsten, teatern, modet. Vi ingår alla i en matkultur, kanske i flera. Det finns inte någon individuell matkultur – den är alltid kollektiv. Klimatets kärva förutsättningar har präglat vår matkultur djupt. Den bygger på råvaror från en ganska kort odlingssäsong som ska räcka hela året. Med tiden har teknisk utveckling, t.ex. järnspisen, och matkulturella ideal manat på varandra och matkulturen har byggts på med matvanor och livsmedelsval från kulturer som svenskarna ser upp till.